Zmluvy

Zmluva o dielo č. 1/2019
pdf Zmluva o dielo č. 1/2019
zmluva o zabezpečení triedeného zberu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf zmluva o zabezpečení triedeného zberu
zmluva vypracovanie PHSR obce Krížovany
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo č.090716-1
pdf zmluva o prevode vlastníctva
pdf Zmluva o spolupráci pri zabezpečení syst. združ. nakl.s odp. z obalov
pdf Zmluva o zriadení založného práva
pdf Zmluva o dielo modernizácia VO
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Kúpna zmluva Sašina
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
pdf Kúpna zmluva
Zmluva o dielo - Movyrob
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo - Movyrob
pdf Zmluva o dielo - Movyrob - krycí list rozpočtu
Zmluva o dielo RAciohouse
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo Raciohouse - krycí list rozpočtu
pdf Zmluva o dielo Raciohouse
Obnova a zateplenie OcU a KD
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo č. ..JO301115 2-1
pdf Zmluva o dielo - 2 strana
pdf Zmluva o dielo - 1 strana
Vystavba - multifunkčné ihrisko
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo č. ..JO301115 1-1
pdf Zmluva o dielo - 2 strana
pdf Zmluva o dielo - 1 strana
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o Municipálnom úvere
pdf Zmluva o poskytovaní auditorskych službach
Kamerový systém
Zmluvy
pdf Zmluva o dielo č. 1/2015 - Kamerový systém
pdf Zmluva o dielo č. 1/2015 - Kamerový systém
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2015
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2015
pdf Zmluva o prevádzkoví kamerového systému
pdf Zmluva o prevádzkoví kamerového systému
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PRO2714
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PRO2714
ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Júlia Majcherová
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Majcherová
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Majcherová
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Majcherová
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Majcherová
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Majcherová
png Zmluva o poskytnutí návratných finančných prostriedkov obci
png Zmluva o poskytnutí návratných finančných prostriedkov obci
png Zmluva o poskytnutí návratných finančných prostriedkov obci
png Zmluva o poskytnutí návratných finančných prostriedkov obci
png Zmluva o spolupráci
png Zmluva o spolupráci
png Zmluva o spolupráci
png Zmluva o spolupráci
png Darovacia zmluva
png Darovacia zmluva
png Darovacia zmluva
ZMLUVA O DIELO č. JO 310513-3
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Zmluva o dielo č. JO 310513-3
jpg Zmluva o dielo č. JO 310513-3
jpg Zmluva o dielo č. JO 310513-3
ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Viktor Tobiaš
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Tobiaš
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Tobiaš
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Tobiaš
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Tobiaš
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Tobiaš
ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Ľubomír Ferenc
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Ferenc
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Ferenc
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Ferenc
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Ferenc
jpg ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Ferenc
ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - Mária Ondusková
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ondusková Mária
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ondusková Mária
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ondusková Mária
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ondusková Mária
jpg Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ondusková Mária
NÁJOMNÉ ZMLUVY
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Nájomná zmluva
jpg Nájomná zmluva
jpg Nájomná zmluva
jpg Nájomná zmluva
DODATKY K ZMLUVÁM
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dodatok č.2 -vyvesené dňa 30.4.2012
pdf Dexia komunál univerzálny úver Zmluva o úvere Dodatok č.3 -vyvesené dňa 30.4.2012
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 40/019/10 - vyvesené 26. 04. 2013
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 40/031/07 Dodatok č. 2 -vyvesené dňa 26.04.2011
pdf Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.40/019/10 Dodatok č.1-vyvesené dňa 26.04.2011
Zmluva o dielo č.18/2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.1 - vyvesené dňa 14.11.2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.2 - vyvesené dňa 14.11.2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.3 - vyvesené dňa 14.11.2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.4 - vyvesené dňa 14.11.2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.5 - vyvesené dňa 14.11.2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.6 - vyvesené dňa 14.11.2011
pdf Zmluva o dielo č.18/2011 str.7 - vyvesené dňa 14.11.2011
jpg Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
jpg Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
jpg Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
jpg Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie