Aktuality

Informácie o spracovaní osobných údajov
Informácia o spracovaní osobných údajov

informácia o spracovaní osobných údajov

Informácie
Informácia o spracovaní osobných údajov

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy
informácia k voľbám do orgánov samosprávy v roku 2018zapisovateľ:  Marta Tomková, Krížovany 24, 082 33   č.t. 0911 245130,

Výzva na predloženie cenovej ponuky- výmena svietidiel

Výzva na predloženie cenovej ponuky - kamerový systém