Dokumenty

Oznámenia
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenia o začatí konania
pdf Výzva na predkladanie ponúk
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2015-2022
pdf PHRaSR obce Križovany na roky 2015-2022
pdf Zámer spracovania PHRaSR obce Križovany na rok 2015-2022
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo č. JO270115
pdf Zmluva o dielo č. JO270115
pdf Zmluva o dielo č. JO270115